Gratis verzenden boven €100,-

(Alleen in Nederland, België, Duitsland & Luxemburg)

Privacyverklaring Europe Archery

 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van www.europearchery.com en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken alle persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze verklaring zetten wij uiteen welke gegevens we bewaren en waarom. Als je na het lezen van ons privacybeleid nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

 

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Europe Archery verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Europe Archery, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle aan Europe Archery gerelateerde domeinen.

 

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid is:

Handboogsport Van Dorst B.V.
Baarschotsestraat 31a
5087 KV Baarschot
Nederland
E-Mail: info@europearchery.com
Tel: +31 (0)13 504 14 93

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Europe Archery, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners. We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice. In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeau direct naar jou verstuurt, krijgen we jouw naam- en adresgegevens.

 

Welke gegevens verwerken wij, waarom verwerken wij die gegevens en hoelang worden deze bewaard?

Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling.
Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.
Gegevens in jouw account.
In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (als je die hebt opgegeven), betaalgegevens en geslacht (als je die hebt opgegeven. In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties. Daarnaast slaan wij in je account jouw winkelwagen op. Wij bewaren de gegevens in jouw account zolang je actief klant bij ons bent. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen in je account.
Gegevens over jouw contact met de klantenservice.
Je kan tijdens onze openingstijden contact opnemen met de klantenservice. Je kunt ons bezoeken of met ons bellen, e-mailen of een berichtje sturen via social media zoals Facebook. We gebruiken de in jouw account opgeslagen gegevens om met jou contact op te nemen naar aanleiding van jouw vraag aan ons.
Gegevens om fraude tegen te gaan.
Wij gebruiken persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.
Social media.
Als je social media zoals Facebook gebruikt, kun je via 'share' knoppen op Europe Archery artikelen die je leuk, nuttig of handig vindt, met je vrienden delen op je social media account. Europe Archery krijgt geen toegang tot jouw social media account. Wij raden je aan om het privacybeleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe jij je instellingen kunt aanpassen.

 

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Naast onze eigen werknemers zijn er ook andere partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

  • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites;
  • het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
  • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

 

Ook werken we samen met verschillende logistieke partners zoals PostNL en Seabourne. Onze logistieke partners krijgen van ons jouw naam, bezorgadres en eventuele andere contactgegevens. Deze informatie hebben ze nodig om jouw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren.
Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek.

 

Waar en hoe worden jouw gegevens opgeslagen?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Daarnaast hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Europe Archery neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die consequenties hebben voor betrokken personen.

 

Wat zijn jouw rechten?

Recht op inzage.
Je hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Neem hiervoor contact op met de klantenservice.
Recht op correctie.
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kun je zelf doen in je account.
Recht op verwijdering.
Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Je hebt het recht om persoonsgegevens die je aan ons ter beschikking hebt gesteld, aan jezelf of aan een derde te laten overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. Voor zover je verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dat slechts indien dat technisch uitvoerbaar is.
Recht van bezwaar.
Jij hebt het recht om bezwaar te maken over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice. Je hebt ook het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
Recht op terugtrekken gegeven toestemming.
Je hebt het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te kunnen trekken.

 

Heb je vragen?

Voor vragen kun je contact opnemen met onze klantenservice.